Hotarari CA – iunie 2021

Hotararile Consiliului de Administratie – 08.06.2021

 • Hotararea nr. 225 – cu privire la aprobarea modificarii Calendarului Studentului aferent anului universitar 2020-2021
 • Hotararea nr. 226 – cu privire la aprobarea comisiilor de evaluare și a comisiilor de contestații din cadrul Pachetului de Informații cu privire la lista temelor de cercetare selectate la nivelul facultăților în vederea finanțării de către ASE
 • Hotararea nr. 227 – cu privire la aprobarea comisiilor de evaluare și a comisiilor de contestații din cadrul Pachetului de Informații pentru Competiția de proiecte în vederea elaborării barometrului firmelor
 • Hotararea nr. 228 – cu privire la aprobarea comisiilor de evaluare și a comisiilor de contestații din cadrul Pachetului de Informații pentru Competiția de proiecte în vederea elaborării prognozei A.S.E. asupra evoluției mediului economic
 • Hotararea nr. 229 – cu privire la aprobarea comisiilor de evaluare și a comisiilor de contestații din cadrul Pachetului de Informații pentru Competiția de proiecte în vederea elaborării strategiei de cercetare a A.S.E. 2021-2030

Hotararile Consiliului de Administratie – 16.06.2021

 • Hotararea nr.230 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență, începând cu anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.231 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.232 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de masterat, promoția 2021-2023
 • Hotararea nr.233 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planului de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Drept, domeniul Drept, forma de învățământ Cu frecvență, cu durata de 4 ani, organizat de Facultatea de Drept, promoția 2021-2025
 • Hotararea nr. 234 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planurilor de învățământ pentru programele de studii postuniversitare de formare psihopedagogică și metodică inițială – nivelul I și II, an universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.235 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a înființării programelor postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și aprobarea planurilor de învățământ aferente acestora
 • Hotararea nr.236 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de înscriere și validare în RNPP a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Facultatea de Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 237 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Administraíe și Management Public și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia
 • Hotararea nr.238 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de înscriere și validare în RNPP a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Administrație și Management Public
 • Hotararea nr.239 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a desființării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 240 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a notei de fundamentare privind dimensionarea formațiilor de studii pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.241 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a formațiilor provizorii de studii pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.242 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Politicii de Securitate IT în Academia de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.243 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a componenței Comisiei de Etică și Deontologie Profesională a Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.244 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr.245 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a listei temelor proiectelor postdoctorale de cercetare științifică, propuse de Școlile doctorale, pentru sesiunea de admitere 2021-2022
 • Hotararea nr.246 – cu privire la aprobarea componenței comisiei de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.247 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.248 – cu privire la aprobarea scutirii de la plata taxei de arhivare pentru certificatele de absolvire, promoția 2017-2018, Departamentul pentru Pregătirea Personalului didactic
 • Hotararea nr.249 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice din București pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.250 – cu privire la înființarea Lectoratului indian (Indian Chair) și semnarea Memorandumului de Înțelegere între Academia de Studii Economice din București și Consiliul Indian pentru Relații Culturale
 • Hotararea nr.251 – Cu privire la includerea revistei Applied Research in Administrative Science între publicațiile Editurii ASE, sub egida Centrului de Cercetare în Administrație și Management Public
 • Hotararea nr.252 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind cazarea studenţilor în căminele Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.253 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice şi angajaţilor ASE şi a personalului repartizat de Secretariatul general al MEN, pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.254 – cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Cooperare cu Asociația “MĂGURELE SCIENCE PARK”
 • Hotararea nr.255 – cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și a Acordului de parteneriat între Academia de Studii Economice din București și Universitatea Quebec din Montreal, Canada
 • Hotararea nr.256 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr.257 – cu privire la aprobarea solicitării domnului XXXX de a executa de bunăvoie obligația de plată a sumei de 9.870,96 lei, fără acumularea de dobânzi suplimentare, pe parcursul unui an, cu frecvență trimestrială, începând cu data semnării convenției, în perioada iulie 2021 –iunie 2022
 • Hotararea nr.258 – cu privire la aprobarea propunerii domnului XXXXXXXXXX de achitare a sultei în cuantum de 845.614,50 lei, precum și a restului creanței deținută de ASE împotriva sa și a dnei XXXXX
 • Hotararea nr.259 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi didactice-auxiliare și înaintarea către Senatul ASE a propunerilor de aprobare a transformării unor posturi din structura ASE
 • Hotararea nr.260 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr.261 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic
 • Hotararea nr.262 – cu privire la aprobarea Calendarului de Cazare pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.263 – cu privire propunerea DJCA privind renunțarea la punerea în executare a Sentinței civile nr. XXXX, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în dosarul nr. XXXX
 • Hotararea nr.264 – cu privire la suspendarea activității și rezervarea postului doamnei conf. univ. dr. Comănescu Mihaela
 • Hotararea nr.265 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul Departamentului de Marketing și Comunicare
 • Hotararea nr.266 – cu privire la instituirea posibilității de desfășurare a unor etape ale concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată și pe perioadă determinată în sistem online

Hotararile Consiliului de Administratie – 18.06.2021

 • Hotararea nr. 267 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ECONOMIE I a doamnei BADEA LIANA
 • Hotararea nr. 268 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ECONOMIE I a doamnei FANEA – IVANOVICI MINA
 • Hotararea nr. 269 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale INFORMATICĂ ECONOMICĂ a domnului CIUREA CRISTIAN EUGEN
Scroll to top