Contact

Academia de Studii Economice din București

  • Tel.: 021. 319. 19. 19
  • Fax: 021. 319. 18. 99
  • E-mail: rectorat@ase.ro
  • Locatie: Rectorat – 0003, Piata Romana, nr.6 .

Scroll to top