Consiliul de Administrație

Academia de Studii Economice din Bucuresti, considerata a fi reprezentantul de vârf al învatamântului economic superior din România, cu absolventi care ne fac cinste, acasa sau oriunde pe glob, se afla, la dupa un secol de la înfiintarea sa, in plina ofensiva de restructurare a activitatii, al carei scop îl constituie armonizarea si compatibilizarea maxima a ofertei noastre educationale, implicit a diplomelor acordate absolventilor, cu cele ale colegilor nostri din lume.

 Academia de Studii Economice din Bucuresti îsi propune sa valorifice eficient si eficace  instrumentele structurale  pentru finantarea de proiecte destinate realizarii obiectivelor legate de legate de educatie si cercetare si asigurarea calitatii, precum si pentru îmbunatatirea conditiilor de învatare la nivelul celor trei cicluri de studii universitare: licenta, masterat si doctorat.

Consiliul de Administratie al ASE este structura universitara care asigura conducerea operativa a universitatii si aplica deciziile Senatului universitar.

CA isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ale Cartei Academiei de Studii Economice din Bucuresti si cu propriile reglementari interne.

Consiliul de Administratie este format din: rector, prorectori, decani, directorul general administrativ si un reprezentant al studentilor.

Academia de Studii Economice din București
Consiliul de Administrație al ASE București

Scroll to top