Hotarari CA – noiembrie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 15.11.2023

 • Hotararea nr. 690 – cu privire la aprobarea desfășurării în format online a activităților de predare, desfășurate de către profesori asociați din străinătate, la Departamentul Contabilitate și Audit, în semestrul I, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 691 – cu privire la aprobarea acordării de facilități de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților din ASE
 • Hotararea nr. 692
 • Hotararea nr. 693 – cu privire la aprobarea modificării  Anexei 1 de la HCA 303/30.06.2023 referitoare la aprobarea Proiectului de formare continuă în domeniul cercetării științifice, Ediția 2023
 • Hotararea nr. 694 – cu privire la aprobarea tarifelor de plata cu ora pentru activitățile didactice la programul postuniversitar de formare psihopedagogică „Expert vamal”, din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale
 • Hotararea nr. 695
 • Hotararea nr. 696
 • Hotararea nr. 697 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc de la buget, fără bursă, cu frecvență în cadrul școlilor doctorale
 • Hotararea nr. 698
 • Hotararea nr. 699
 • Hotararea nr. 700
 • Hotararea nr. 701
 • Hotararea nr. 702
 • Hotararea nr. 703
 • Hotararea nr. 704 – cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de afișare a burselor până la data de 22.11.2023
 • Hotararea nr. 705 – cu privire la aprobarea nominalizarea domnului Prof. univ. dr. Ionuț Pandelică, coordonatror din partea ASE pentru elaborarea Strategiei Naționale de Export (SNE) a României
Scroll to top