Hotărâri CA – noiembrie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 11.11.2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 19.11.2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 23.11.2022

  • Hotararea nr. 635 – cu privire la aprobarea modificării Normelor interne ale Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat privind participarea studenților-doctoranzi din Academia de Studii Economice din București la conferințe naționale și internaționale și decontarea taxelor de publicare a articolelor indexate Web of Science
  • Hotararea nr. 638 – cu privire la aprobarea componenței comisiei de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată, sesiunea februarie 2023
Scroll to top