Hotarari CA – iulie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 03.07.2023

 • Hotararea nr. 309 – pentru aprobarea modificării componenței comisiei de înscriere pentru admitere la programele de studii de licență, Facultatea de Drept, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 310 – pentru aprobarea suplimentării componenței comisiei pentru înscriere pe locurile speciale, admitere sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 311 – cu privire la acordarea concediului fără plată domnului Matei Cristian

Hotararile Consiliului de Administratie – 07.07.2023

 • Hotararea nr. 312 – pentru aprobarea modificării componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență, sesiunea iulie 2023, Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Hotararea nr. 313 – pentru aprobarea modificării componenței comisiei admitere la programul de studii universitare de licență, sesiunea iulie 2023, Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
 • Hotararea nr. 314 – cu privire la aprobarea cererii de concediu de odihnă a doamnei asist. univ. dr. Zaharia Alina
 • Hotararea nr. 315 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 316 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 317 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 318 – cu privire la aprobarea ștatului de funcții din cadrul Clubului Sportiv Universitar ”ASE” București

Hotararile Consiliului de Administratie – 14.07.2023

 • Hotararea nr. 319 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 320 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 321 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 322 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 323 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 324 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 325 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 326 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 327 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 328 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 329 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 330 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 331 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 332 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 333 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 334 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 335 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 336 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ADMINISTRAREA AFACERILOR a doamnei ALBĂSTROIU – NĂSTASE IRINA
 • Hotararea nr. 337 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale FINANȚE a doamnei GEORGESCU GEORGIANA – CAMELIA
 • Hotararea nr. 338 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale INFORMATICĂ ECONOMICĂ a domnului MAICAN CĂTĂLIN – IOAN
 • Hotararea nr. 339 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ADMINISTRAREA AFACERILOR a doamnei STATE OLIMPIA
 • Hotararea nr. 340 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale FINANȚE a domnului CIOBANU RADU
 • Hotararea nr. 341 – cu privire la aprobarea acordării dreptului de transfer pentru unii sportivi ai C.S.U. ”ASE” București
 • Hotararea nr. 342 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 343 – cu privire la aprobarea transformării unui post și transferării unei persoane
 • Hotararea nr. 344 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentrupersonalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 345 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat doamnei Tureac Aurelia
 • Hotararea nr. 346 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei Ștefănescu Roxana Felicia

Hotararile Consiliului de Administratie – 19.07.2023

 • Hotararea nr. 347 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de validare a rezultatului referendumului universitar pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 348 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul al-II-lea al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 349 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a informării cu privire la neocuparea posturilor de asistent universitar, scoase la concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată, în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 350 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării ofertei educaționale pentru studiile universitare de licență, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 351 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 352 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 353 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 354 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 355 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 356 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 357 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 358 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 359 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 360 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 361 – cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri neocupate, finanțate  de la buget , în sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 362 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a comisiei de reviziuire a Cartei universitare a Academiei de Studii Economice din București

Hotararile Consiliului de Administratie – 24.07.2023

 • Hotararea nr. 363 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc finanțat de la buget, fără bursă, cu frecvență redusă, în sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 364 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind admiterea și activitatea didactică în Anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 365 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată, din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 366 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a notei de fundamentare privind dimensionarea formațiilor de studii pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 367 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Notei de fundamentare privind desfășurarea activităților didactice la programele universitare de licență, forma de învățământ ID și IFR, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 368 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a înființării Centrului de Cercetare, Inovare, Extensie și Transfer Tehnologic AGRIDATA în cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului
 • Hotararea nr. 369 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Cercetare, Inovare, Servicii de Extensie și Transfer Tehnologic AGRIDATA al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului
 • Hotararea nr. 370 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului de ordine interioară privind activitatea sportivă în cadrul Clubului Sportiv Universitar „A.S.E.” București
 • Hotararea nr. 371 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a solicitărilor de menţinere a calităţii de titular, în anul universitar 2023-2024, ale cadrelor didactice aflate în prelungire de activitate
 • Hotararea nr. 372 – Privind aprobarea prelungirii înlocuirii temporare în Comisia de Etică și Deontologie Universitară (pe perioada concediului de odihnă și perioada grantului postdoctoral) a doamnei Asit.univ.dr. Alina Zaharia cu doamna Prof.univ.dr. Carmen Lenuța Trică
 • Hotararea nr. 373 – privind înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării examenului de admitere la Facultatea de Drept din ASE, începând cu anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr. 374 – privind înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării examenului de admitere la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din ASE, începând cu anul universitar 2024-2025

Hotararile Consiliului de Administratie – 26.07.2023

 • Hotararea nr. 375 – cu privire la asumarea instituțională a sumei de 1.479,70 lei reprezentând minusuri mijloace fixe și obiecte de inventar
 • Hotararea nr. 376 – cu privire la propunerea de aprobare a Consiliului Științific al Centrului de Cercetare, Inovare, Servicii de Extensie și Transfer Tehnologic AGRIDATA al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului
 • Hotararea nr. 377 – cu privire la propunerea de aprobare a Listei membrilor  Centrului de Cercetare, Inovare, Servicii de Extensie și Transfer Tehnologic AGRIDATA al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului
 • Hotararea nr. 378 – cu privire la aprobarea componenței comisiei de evaluarea a lucrărilor finale la programele postdoctorale de cercetare avansată, pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 379 – cu privire la aprobarea calendarului finalizării programului postdoctoral de cercetare avansată din cadrul Academiei de Studii Economice București, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 380 – privind raportul de analiză a cheltuielilor neeligibile înregistrate în proiectul POCU/90/6.13/6.14/107884și stabilirea măsurilor de soluționare
 • Hotararea nr. 381 – cu privire la acordarea unor burse speciale pentrustudenților care au prestat activități în folosul A.S.E., în cadrulComisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării
 • Hotararea nr. 382 – cu privire la aprobarea unor burse speciale pentru studenții din Comisia de cazare, implicați în etapa de prelucrare a cererilor de cazare pentru perioada vacanței de vară a anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 383 – cu privire la aprobarea modelelor tip de contracte de școlarizare și a actelor adiționale pentru programele de studii universitare de licență și masterat, DPPD și postuniversitare, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 384 – cu privire la aprobarea modelelor tip de contracte de școlarizare și a actelor adiționale pentru programele de studii universitare de doctorat și de postdoctorat, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 385 – cu privire la delegarea atribuției de semnare a contractelor de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență, masterat și programe de formare psihopedagogică, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 386 – cu privire la delegarea atribuției de semnare a contractelor de școlarizare pentru programele de studii universitare de doctorat și de postdoctorat, pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 387 – pentru aprobarea componenței comisiilor pentru examenul de finalizare a programelor de studii de licență și masterat, pentru absolvenții care au fost în mobilități Erasmus +, sesiunea septembrie 2023
 • Hotararea nr. 388 – cu privire la avizarea notei de informare privind raportarea CNFIS 2023, comparativ cu raportarea CNFIS 2021
 • Hotararea nr. 389 – cu privire la raportul comisiei de analiză și evaluarea documentelor aparținând C.A.R – A.S.E. cu privire la raportul comisiei de analiză și evaluare a documentelor aparținând C.A.R – A.S.E.
 • Hotararea nr. 390 – privind aprobarea modificării ofertei educaționale pentru studiile universitare de masterat, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 391 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 392 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 393 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 394 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentrupersonalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 395 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor salariați ai ASE
 • Hotararea nr. 396 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei lector univ. dr. Orîndaru Andreea
 • Hotararea nr. 397 – cu privire la prelungirea suspendării contractului individual de muncă și rezervarea postului domnului prof. univ. dr. Liviu Voinea
 • Hotararea nr. 398 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 399 – cu privire la aprobarea afilierii ASE la organizația Global Business School Network (GBSN)
 • Hotararea nr. 400 – cu privire la aprobarea acordării unui ajutor pentru boli grave și incurabile
 • Hotararea nr. 401 – cu privire la propunerea de finanțare din veniturile proprii ale ASE a Clubului sportiv Universitar – ASE
 • Hotararea nr. 402 – Cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE  a lucrării Paul Bran – reper al renașterii academice, Nicolae Istudor (coordonator)
 • Hotararea nr. 403 – Cu privire la aprobarea editării computerizate la Editura ASE  a lucrării Modelarea cerințelor de capital și provizioane, Florian Neagu (coordonator)
 • Hotararea nr. 404 – Cu privire la aprobarea publicării la Editura ASE a lucrării Sisteme financiare locale comparate, autoare:Elena Rusu Cigu, Anca-Florentina Vatamanu
 • Hotararea nr. 405 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea postului de asistent de proiect în cadrul proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile cu titlul „Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe” POCU/626/6/13/131881
 • Hotararea nr. 406 – cu privire la înființarea posturilor în afara organigramei și demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea acestora în cadrul proiectului „Înființarea și operaționalizarea Rețelei Naționale de analiză și expertiză a documentelor strategice guvernamentale”, cod SIPOCA 1273/cod MySMIS 158503, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
 • Hotararea nr. 407 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „IDA Institute of Digital Assets” CF nr. 166/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 408 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „IDA Institute of Digital Assets” CF nr. 166/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 409 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Accountable Governance and Responsible Innovation in Artificial Intelligence” CF nr. 158/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 410 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Accountable Governance and Responsible Innovation in Artificial Intelligence” CF nr. 158/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 411 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „AI for Energy Finance (AI4EFin)” CF nr. 162/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 412 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „AI for Energy Finance (AI4EFin)” CF nr. 162/15.11.2022  finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 413 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Societal and Economic Resilience within multi-hazards environment in Romania” CF nr. 267/29.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 414 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Societal and Economic Resilience within multi-hazards environment in Romania” CF nr. 267/29.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 415 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Cause Finder: Casuality in the Era of Big Data and AI and its applications to innovation management” CF nr. 268/29.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 416 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Cause Finder: Casuality in the Era of Big Data and AI and its applications to innovation management” CF nr. 268/29.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 417 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Place-based Economic Policy in EU’s Periphery – fundamental research in colaborative development and local resilience. Projections for Romania and Moldova (PEPER)” CF nr. 275/30.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 418 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Place-based Economic Policy in EU’s Periphery – fundamental research in colaborative development and local resilience. Projections for Romania and Moldova (PEPER)” CF nr. 275/30.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 419 – cu privire la aprobarea nominalizării membrilor echipei de cercetare pentru ocuparea posturilor în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Place-based Economic Policy in EU’s Periphery – fundamental research in colaborative development and local resilience. Projections for Romania and Moldova (PEPER)” CF nr. 275/30.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență

Hotararile Consiliului de Administratie – 28.07.2023

 • Hotararea nr. 420 – pentru aprobarea modificării componenței comisiei de înscriere pentru admitere la programele de studii de licență, Facultatea de Drept, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 421 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 422 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 423 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE a doamnei POPESCU IRINA ALINA
 • Hotararea nr. 424 – cu privire la acordarea unui ajutor de înmormântare
 • Hotararea nr. 425 – cu privire la acordarea/suplimentarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE

Hotararile Consiliului de Administratie – 31.07.2023

 • Hotararea nr. 426 – cu privire la aprobarea ofertei educaționale pentru studiile universitare de licență, pentru sesiunea septembrie 2023
 • Hotararea nr. 427 – cu privire la aprobarea ofertei educaționale pentru studiile universitare de masterat, pentru sesiunea septembrie 2023
 • Hotararea nr. 428 – cu privire la aprobarea numărului de locuri și a temelor de cercetare pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat – anul universitar 2023-2024, Sesiunea SEPTEMBRIE 2023
 • Hotararea nr. 429 – cu privire la aprobarea mobilităților definitive la programele de studii universitare de licență, avizate de decanii facultăților din Academia de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 430 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a formațiilor de studii pentru programele de studii universitare de licență și masterat, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 431 – cu privire la aprobarea formațiilor de studii pentru anul I, studii universitare de doctorat, anul universitar 2023 – 2024
 • Hotararea nr. 432 – pentru aprobarea comisiei centrale de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, sesiunea septembrie 2023
 • Hotararea nr. 433 – cu privire la aprobarea comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat, pe Școli doctorale, anul universitar 2023-2024, Sesiunea SEPTEMBRIE 2023
 • Hotararea nr. 434 – pentru aprobarea comisiei de admitere la programele de studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2023
 • Hotararea nr. 435 – pentru aprobarea comisiei de admitere la programele de studii universitare de masterat, sesiunea septembrie 2023
 • Hotararea nr. 436 – cu privire la acordarea unor burse speciale pentrustudenților care au prestat activități în folosul A.S.E, în cadrul procesului de Admitere, sesiunea iulie 2023, programele de studii universitare de licență
 • Hotararea nr. 437 – cu privire la acordarea unor burse speciale pentrustudenților care au prestat activități în folosul A.S.E, în cadrul procesului de Admitere, sesiunea iulie 2023, programele de studii universitare de masterat
 • Hotararea nr. 438 – cu privire la acordarea unor burse speciale pentrustudenților care au prestat activități în folosul A.S.E, în cadrul Serviciului de Marketing și Comunicare
 • Hotararea nr. 439 – cu privire la plata contractelor civile încheiate cu persoanele implicate în procesul de admitere pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 440 – cu privire  la acordarea salariului diferențiat salariaților implicați în procesul  de admitere la studii universitare de licență, masterat, doctorat, programele de formare psihopedagogică
 • Hotararea nr. 441 – cu privire la aprobarea continuării programului postuniversitar „Managementul Strategic al Ospitalității”, din cadrul Facultății Business și Turism
 • Hotararea nr. 442 – cu privire la aprobarea nominalizării membrilor echipei de cercetare pentru ocuparea posturilor în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „CauseFinder: Causality in the Era of Big Data and AI and its applications to innovation management” – 760049/23.05.2023, cerere de finanțare nr. 268/29.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 443 – cu privire la aprobarea nominalizării membrilor echipei de cercetare pentru ocuparea posturilor în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”Reziliența socială și economică în contextul evenimentelor catastrofice în cascadă din România CF nr. 267/29.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 444 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat domnului prof. univ. dr. Cotfas Liviu Adrian

Scroll to top