Hotarari CA – iulie 2018

Hotararile Consiliului de Administratie – 05.07.2018

  • Hotararea nr.225 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpului C2(B), S+P+3E, Săli de curs – str. M. Moxa 5-7, sector 1, al Academiei de Studii Economice din București”
  • Hotararea nr.226
  • Hotararea nr.227
  • Hotararea nr.228 – pentru aprobarea acordării de burse pentru membrii comisiei de avizare și monitorizare a rezultatelor cazării
  • Hotararea nr.229
  • Hotararea nr.230

Hotararile Consiliului de Administratie – 13.07.2018

  • Hotararea nr.231 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de doctorat, anul universitar 2018-2019
  • Hotararea nr.232
  • Hotararea nr.233

Hotararile Consiliului de Administratie – 19.07.2018

Hotararile Consiliului de Administratie – 25.07.2018

Hotararile Consiliului de Administratie  – 27.07.2018

Scroll to top