Hotarari CA – ianuarie 2024

Hotararile Consiliului de Administratie – 11.01.2024

 • Hotararea nr. 1 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii privind transmiterea Cartei universitare a ASE, în vederea preluării observațiilor primite de la Ministerul educației la momentul acordării avizului favorabil 
 • Hotararea nr. 2 – cu privire la aprobarea programării ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2024
 • Hotararea nr. 3 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr. 4
 • Hotararea nr. 5 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a desființării programului de studii universitare de masterat „Master didactic în economie” organizat de Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată în parteneriat cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • Hotararea nr. 6 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a înființării programului de studii universitare de masterat „Masterat didactic integrat în economie” organizat de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • Hotararea nr. 7 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a listei programelor de studii universitare de masterat, promovate de către ASE în anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr. 8
 • Hotararea nr. 9
 • Hotararea nr. 10
 • Hotararea nr. 11
 • Hotararea nr. 12
 • Hotararea nr. 13 – cu privire la modificarea și completarea unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”Accountable Governance and Responsible Innovation in Artificial Intelligence” CF nr. 158/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 14 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”Accountable Governance and Responsible Innovation in Artificial Intelligence” CF nr. 158/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 15 – cu privire la modificarea și completarea unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”AI for Energy Finance (AI4EFin)” CF nr. 162/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 16 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”AI for Energy Finance (AI4EFin)” CF nr. 162/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 17 – cu privire la modificarea și completarea unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”IDA Institute of Digital Assets”CF nr. 166/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 18 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”IDA Institute of Digital Assets” CF nr. 166/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 19 – cu privire la modificarea și completarea unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”Cause Finder: Causality in the Era of Big Data and AI and its applications to innovation management”CF nr. 268/29.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 20 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”Cause Finder: Causality in the Era of Big Data and AI and its applications to innovation management” CF nr. 268/29.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 21 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Place-based Economic Policy in EU’s Periphery – fundamental research in collaborative development and local resilience. Projections for Romania and Moldova (PEPER)” CF nr. 275/30.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 22 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Accountable Governance and Responsible Innovation in Artificial Intelligence” CF nr. 158/15.11.2022 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 23 – cu privire la aprobarea constituirii unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „Non-Gaussian self similar processes: Enhancing mathematical tools and financial models for capturing complex market dynamics” CF nr. 194/31.07.2023 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 24 – cu privire la aprobarea nominalizării membrilor echipei de cercetare pentru ocuparea posturilor în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul Non-Gaussian self similar processes: Enhancing mathematical tools and financial models for capturing complex market dynamicsCF nr. 194/31.07.2023, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 25 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor din cadrul echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul  ”Non-Gaussian self similar processes: Enhancing mathematical tools and financial models for capturing complex market dynamics” CF nr. 194/31.07.2023 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 26 – cu privire la demararea procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”Non-Gaussian self similar processes: Enhancing mathematical tools and financial models for capturing complex market dynamics” CF nr. 194/31.07.2023 finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență

Hotararile Consiliului de Administratie – 23.01.2024

 • Hotararea nr. 29 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programul universitar de formare psihopedagogică, pentru învățământul superior, anul universitar 2024-2025
 • Hotararea nr. 30 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de evaluare periodică, de către ARACIS, a Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, organizat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
 • Hotararea nr. 31 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de evaluare externă, de către ARACIS, pentru acreditarea programului de studii universitare de licență Drept, organizat de Facultatea de Drept
 • Hotararea nr. 32 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cuantumului burselor studenților pentru semestrul II, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 33 – cu privire la aprobarea repartizării fondului de burse pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 34 – cu privire la aprobarea unor burse speciale pentru echipele de studenți care au participat la Campionatul European Universitar de volei
 • Hotararea nr. 35 – cu privire la aprobarea inițierii de proiecte FDI pentru anul 2024 și desemnarea responsabililor, pe domenii strategice
 • Hotararea nr. 36 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 37 – Cu privire la demararea procedurii de editare pentru lucrarea Impactul instrumentelor de promovare a vânzărilor asupra serviciilor turistice care are la bază teză de doctorat omonimă autor: asist. univ. dr. Bunghez Corina Larisa
 • Hotararea nr. 38 – Cu privire la demararea procedurii de editare pentru lucrarea Relevanța indicatorilor de analiză tehnică pentru decizia de investire pe piața de capital, care are la bază teza de doctorat omonimă autor: lect. univ. dr. Anghel Dan Gabriel
 • Hotararea nr. 39 – Cu privire la demararea procedurii de editare pentru lucrarea Abordarea performanței în administrația publică locală din România, care are la bază teza de doctorat Creșterea performanțelor în administrația publică din România utilizând platforme colaborative în mediul virtual autor: dr. Cazacu Florin
 • Hotararea nr. 40 – cu privire laincluderea pe lista de conferințe a ASE pentru anul 2024 a celor două conferințe din cadrul Facultății Bucharest Business School: „Conferința Declarativă AI 2024” și „Global Fashion Conference 2024”
 • Hotararea nr. 41 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc de la buget, fără bursă, cu frecvență redusă în cadrul școlilor doctorale
 • Hotararea nr. 42 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a raportului de activitate anual al Biroului privind Asigurarea Eticii și Deontologiei Academice (BAEDA), perioada ianuarie-decembrie 2023
 • Hotararea nr. 43 – Privind transmiterea, spre informare, către Senatul ASE a Raportului nr. 99/ 9 ianuarie 2024, referitor la activitatea Comisiei de Etică și Deontologie Universitară în anul 2023
 • Hotararea nr. 44
 • Hotararea nr. 45 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului aferent anului 2023 pentru Centrul de Excelență în Comerțul Exterior
 • Hotararea nr. 46 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului de activitate anual al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București 2023
 • Hotararea nr. 47 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Planului de activități al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia de Studii Economice din București 2024
 • Hotararea nr. 48 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 49 – cu privire la aprobarea acordării indemnizației pentru titlul ștințific de doctor domnului asist. univ. dr. Constantin Marius
 • Hotararea nr. 50 – cu privire la aprobarea transferării unor persoane
 • Hotararea nr. 51 – cu privire la aprobarea termenelor de realizare a operațiunilor necesare pentru obținerea autorizățiilor privind securitatea la incendii pentru imobilele Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 52 – pentru aprobarea organizării și desfășurării în sistem fizic a inspecției speciale din cadrul examenului pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I, precum și susținerea lucrării metodico-științifice în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I
 • Hotararea nr. 53 – cu privire la aprobarea Planulului editorial al CSUD privind publicarea, la Editura ASE, a tezelor de doctorat, cu finanțare din veniturile proprii ale ASE, în anul universitar 2023 -2024
 • Hotararea nr. 54 – cu privire la aprobarea prelungirii contractului individual de muncă pentru domnul asistent de cercetare științifică Ioniță George-Bogdan
 • Hotararea nr. 55
 • Hotararea nr. 56 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 57 – cu privire la aprobarea încheierii unui contract de antrepriză intelectuală cu domnul prof. univ. dr. Vasile Dinu pentru activitatea de redactor-șef al revistei „Amfiteatru Economic” în anul 2024.
 • Hotararea nr. 58
 • Hotararea nr. 59
 • Hotararea nr. 60 – cu privire la aprobarea studentului reprezentant din Consiliul de Administrație și Biroul Consiliului de Administrație

Hotararile Consiliului de Administratie – 31.01.2024

 • Hotararea nr. 61 – cu privire la aplicarea prevederilor art. XXXVIII din Ordonanța de Urgență nr. 115/14.12.2023
 • Hotararea nr. 62 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul compartimentelor din structura universității
 • Hotararea nr. 63 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat doamnei Etegan Alina-Daniela
Scroll to top