Hotarari CA – ianuarie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 09.01.2023

 • Hotararea nr. 1 – cu privire la aprobarea programării ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2023
 • Hotararea nr. 2 – cu privire la transmiterea în folosință cu titlu gratuit a 4 (patru) săli din imobilul Centrul Teritorial Deva, către Colegiul Național „Decebal”

Hotararile Consiliului de Administratie – 14.01.2023

 • Hotararea nr. 3 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 4 – cu privire la aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2023 catre Comitetul Roman al Distributiei
 • Hotararea nr. 5 – cu privire la aprobarea solicitării de reînmatriculare la programul de studii universitare de licență, în anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 25.01.2023

 • Hotararea nr. 9 – cu privire la aprobarea inițierii de proiecte FDI pentru anul 2023 și desemnarea responsabililor, pe domenii strategice
 • Hotararea nr. 10 – pentru aprobarea numirii cadrelor didactice în comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru susținerea colocviului de admitere la grad didactic I, seria 2023-2025
 • Hotararea nr. 12 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 13 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 15 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 20 – cu privire la aprobarea transferului unor posturi
 • Hotararea nr. 21 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 22 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere
 • Hotararea nr. 23
 • Hotararea nr. 24
 • Hotararea nr. 25 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul Direcției Relații cu Mediul de Afaceri

Scroll to top