Hotarari CA – februarie 2024

Hotararile Consiliului de Administratie – 07.02.2024

 • Hotararea nr. 69 – cu privire la aprobarea cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 70
 • Hotararea nr. 71 – aprobarea modificării HCA nr.2 din 11.01.2024 cu privire la programarea ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2024
 • Hotararea nr. 72
 • Hotararea nr. 73
 • Hotararea nr. 74
 • Hotararea nr. 75 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 76 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 77 – cu privire la aprobarea unui act adițional la contractul la studii universitare de doctorat, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru doctoranzii din promoțiile anterioare anului universitar 2023-2024 (2022-2023, 2021-2022, 2020-2021)
 • Hotararea nr. 78
 • Hotararea nr. 79
 • Hotararea nr. 80
 • Hotararea nr. 81 – pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor de examinare în vederea susținerii colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026
 • Hotararea nr. 82
 • Hotararea nr. 83 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 84 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 85 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 86 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 87 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare 4 BIZ
 • Hotararea nr. 88 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare IDA
 • Hotararea nr. 89 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare ADER 19.1.2.
 • Hotararea nr. 90 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare BARMETAL
 • Hotararea nr. 91 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare „Personalized CANcer Primary Prevention research through Citizen Participation and digitally enabled social innovation”   (Acronim 4P-CAN)
 • Hotararea nr. 92 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare ESSPIN
 • Hotararea nr. 93 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare BBLMOD
 • Hotararea nr. 94 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare DALIA
 • Hotararea nr. 95 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare A.G.R.I.A.I.
 • Hotararea nr. 96 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare „Creșterea performanței instituționale prin dezvoltarea infrastructurii și ecosistemului de cercetare de excelență transdisciplinară în domeniul socio-economic”(Acronim PERFECTIS)
 • Hotararea nr. 97 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare ADER 21.1.1
 • Hotararea nr. 98 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare PEPER
 • Hotararea nr. 99 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare SMART TWINS
 • Hotararea nr.100 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare CauseFinder
 • Hotararea nr.101 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare aiTrust
 • Hotararea nr.102 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare PNRR 194_2023
 • Hotararea nr.103 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare PNRR 267_2022
 • Hotararea nr.104 – cu privire la acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii pentru cercetătorii din cadrul proiectului de cercetare „AI for Energy Finance (AI4EFin)” (Acronim AI4Efin)
 • Hotararea nr.105
 • Hotararea nr.106 – Cu privire la includerea publicației periodice studențești “Public Administration Student Working Papers” în portofoliul Editurii ASE
 • Hotararea nr.107 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr.108 – cu privire laaprobarea unei modificări în lista conferințelor științifice ce urmează a se desfășura în anul 2024 organizate de facultățile ASE

Hotararile Consiliului de Administratie – 16.02.2024

 • Hotararea nr.111 – privind încheierea  unei convenții de plată eșalonată a sumei de 9.987,09 lei debit principal, a dobânzii legale și a cheltuielilor de judecată de către dl. Vasile Adrian, precum și ridicarea popririlor instituite de executorul judecătoresc în cadrul dosarului de executare silită nr. 326/2023
 • Hotararea nr.112
 • Hotararea nr.113 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr.114 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr.115 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr.116 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare

Hotararile Consiliului de Administratie – 19.02.2024

 • Hotararea nr. 132 – cu privire la aprobarea mobilităților definitive la ASE și transferuri în cadrul facultăților din Academia de Studii Economice din București, semestrul II, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 133 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, de la programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul ASE, semestrul II, anul universitar 2023-2024

Hotararile Consiliului de Administratie – 21.02.2024

 • Hotararea nr. 137 – cu privire la analiza și aprobarea cererilor de scutire de la plata taxei de școlarizare, pentru cei doi ani de școlarizare (2023-2024 și 2024-2025), a candidaților declarați ADMIȘI la studiile universitare de postdoctorat din sesiunea FEBRUARIE 2024
 • Hotararea nr. 138
 • Hotararea nr. 139
 • Hotararea nr. 140 – cu privire la aprobarea modificării listei studenților care vor desfășura activități în folosul A.S.E., în cadrulServiciului Cazare Studenți, în perioada 01.03.2024 – 30.06.2024 și acordarea unor burse pentru desfășurarea activităților
 • Hotararea nr. 141
 • Hotararea nr. 142
 • Hotararea nr. 143
 • Hotararea nr. 144
 • Hotararea nr. 145
 • Hotararea nr. 146
 • Hotararea nr. 147
 • Hotararea nr. 148
 • Hotararea nr. 149
 • Hotararea nr. 150
 • Hotararea nr. 151 – cu privire la aprobarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar
 • Hotararea nr. 152 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
Scroll to top