Hotarari CA – februarie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 02.02.2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 07.02.2023

 • Hotararea nr. 33 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 34 – cu privire la suspendarea contractului individual de muncă domnului prof. univ. dr. Marcu Nicu
 • Hotararea nr. 35 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a planului de învățământ al programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drept bancar și al noilor tehnologii”, organizat în cadrul Facultății de Drept, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 36 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurilor de înscriere, în Registrul național al programelor postuniversitare și validare, a calificării aferente programului postuniversitar „Drept bancar și al noilor tehnologii”, organizat în cadrul Facultății de Drept, începând cu anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 37 – cu privire la aprobarea înlocuirii studentei Adina Floriana VOICU cu  studentul Robert Valentin FLOREA, care va desfășura activități în interesul ASE, în cadrul Biroului Managementul Calității și Control Intern Managerial
 • Hotararea nr. 38 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 39 – cu privire la aprobarea unor burse speciale pentru echipa de studenți care a participat la Turneul Internațional Winter Corporate Games
 • Hotararea nr. 40 – cu privire la aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Academia de Studii Economice din Bucureşti și Asociația Marea Lojă Națională din România
 • Hotararea nr. 41 – cu privire la aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Academia de Studii Economice din Bucureşti și S.C. UNITED MEDIA S.R.L.
 • Hotararea nr. 42 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 43 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 44 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare

Hotararile Consiliului de Administratie – 08.02.2023

 • Hotararea nr. 45 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul I al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 46 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii domnului asist. univ. dr. Gibea Toni Ionel care solicită susţinerea de activităţi didactice la altă universitate, în semestrul II al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 47 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2022-2023, semestrul al II-lea
 • Hotararea nr. 48 – cu privire la echivalarea gradelor didactice pentru cadrele didactice asociate cu statutul de specialisti invitati care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora  în anul universitar 2022-2023, semestrul al II-lea
 • Hotararea nr. 49 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
 • Hotararea nr. 50 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a solicitării ca în cadrul Academiei de Studii Economice din București să fie gazduită Filiala SDSN din România
 • Hotararea nr. 51 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 52 – cu privire la participarea Academiei de Studii Economice din București în calitate de ofertant la Procedura de achiziție publică ″Servicii de formare și conexe în vederea dezvoltării competențelor digitale a 30.000 de funcționari publici și a dezvoltării competențelor de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al transformărilor digitale pentru 2.500 funcționari publici de conducere″, Anunt de participare: CN1051004 / 06.01.2023
 • Hotararea nr. 53 – cu privire la participarea Academiei de Studii Economice din București în calitate de ofertant la Procedura de achizitie publica ″Servicii de formare și conexe în vederea dezvoltării competențelor digitale a 30.000 de funcționari publici și a dezvoltării competențelor de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al transformărilor digitale pentru 2.500 funcționari publici de conducere″, Anunt de participare: CN1051004 / 06.01.2023
 • Hotararea nr. 54 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol” unor instituții
 • Hotararea nr. 55 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare  a diplomei „Meritul universitar cu medalie de aur – Virgil Madgearu” unor cadre didactice și personalități eligibile
 • Hotararea nr. 56 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a diplomei „Meritul universitar Virgil Madgearu” unor cadre didactice

Hotararile Consiliului de Administratie – 18.02.2023

 • Hotararea nr. 57 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, către programele la care există studenți ce îndeplinesc condițiile de ocupare a locurilor finanțate de la bugetul de stat, în semestrul II, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 58 – cu privire la aprobarea mobilităților definitive la programele de studii universitare de licență  și masterat în cadrul facultăților din Academia de Studii Economice din București

Hotararile Consiliului de Administratie – 22.02.2023

 • Hotararea nr. 59 – cu privire la aprobarea anulării transferului de la programul de studii universitare de licență din cadrul Facultății REI la programul de studii universitare de licență din cadrul Facultății CSIE
 • Hotararea nr. 60 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc finanțat de la bugetul de stat, în semestrul II, anul universitar 2022-2023 pentru domnul Țintărescu G Stan-Gabriel-Cristian
 • Hotararea nr. 61 – cu privire la aprobarea mobilităților definitive la programele de studii universitare de licență în cadrul Facultății de Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr. 62 – cu privire la aprobarea rapoartelor de activitate întocmite de decanii facultăților din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 63 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor finale ale procesului de admitere, sesiunea februarie 2023,  la programele de studii universitare de postdoctorat
 • Hotararea nr. 64 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului de autoevaluare a asigurării calităţii academice din Academia de Studii Economice din Bucureşti, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 65 – Privind transmiterea, spre informare, către Senatul ASE a Raportului nr. 86/ 20 ianuarie 2023referitor la activitatea Comisiei de Etică și Deontologie Universitară în anul 2022
 • Hotararea nr. 66 – cu privire la aprobarea acordării unor ajutoare pentru boli grave și incurabile
 • Hotararea nr. 67 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului aferent anului 2022 pentru Centrul de Excelență în Comerțul Exterior
 • Hotararea nr. 68 – cu privire la aprobarea Raportului de control nr. 11/19.01.2023
 • Hotararea nr. 69 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pentru semestrul II al anului 2022
 • Hotararea nr. 70 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind cazarea studenţilor în căminele Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 71 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenta Alina VASILACHE a unor activități în interesul ASE, în cadrul Direcției Economice
 • Hotararea nr. 72 – cu privire la aprobarea repartizării fondului de burse pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 73 – cu privire la aprobarea listei studenților din cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, cu domiciliul stabil în mediul rural, care beneficiază de diminuarea taxei de școlarizare cu 400 lei
 • Hotararea nr. 74 – cu privire la aprobarea desfășurării în format hibrid – online și fizic – a disciplinei facultative „Introducere în Dreptul Anglo-Saxon” (Introduction in the common-law system), de către domnul Richard Bailey (Marea Britanie), la programul de studii universitare de licență al Facultății de Drept, anul II, semestrul II
 • Hotararea nr. 75 – a propunerii de aprobare a proiectelor FSS pentru anul 2023
 • Hotararea nr. 76 – cu privire laincluderea pe lista de conferințe a ASE pentru anul 2023 a conferinței „Energy Concerns for Business Intelligence and National Security: Identifying the Threat and Developing Solutions”
 • Hotararea nr. 77 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 78 – Cu privire la includerea publicației periodice studențești Arena Iuris în portofoliul Editurii ASE
 • Hotararea nr. 79 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 80 – cu privire la aprobarea transferului unor posturi
 • Hotararea nr. 81 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 82 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 83 – cu privire la aprobarea transferării unei persoane
 • Hotararea nr. 84 – cu privire la aprobarea achitării cotizaţiei aferentă anului 2023, pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti, în cadrul Consiliului Naţional al Rectorilor
 • Hotararea nr. 85 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului de activitate al Clubului Sportiv Universitar A.S.E. București 2022

Scroll to top