Hotărâri CA – februarie 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 07.02.2022

 • Hotararea nr. 43 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Procedurii privind modalitățile de desfășurare a activităților de predare și instruire,
 • propriul circuit de intrare și de ieșire a studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecția în cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 44 – cu privire la aprobarea modificării Procedurii privind cazarea studenților în căminele ASE București în timpul anului universitar 2021 – 202
 • Hotararea nr. 45 – cu privire la aprobarea Procedurii de lucru privind cazarea în cămin a studenților aflați în mobilitate ERASMUS în Academia de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 46 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
 • Hotararea nr. 47 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare pentru semestrul II, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 48 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificărilor Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 49 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a componenței nominale a Biroului Electoral al Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 50 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererilor cadrelor didactice care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte universităţi, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 51 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale Economie și Afaceri Internaționale a doamnei VOLINTIRU CLARA – ALEXANDRA
 • Hotararea nr. 52 – cu privire la aprobarea transformării unui post
 • Hotararea nr. 53 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 54 – cu privire la aprobarea încetării acordării salariului diferenţiat unor salariați ai ASE
 • Hotararea nr. 55 – pentru aprobarea completării comisiei de examinare a candidaților înscriși
 • pentru susținerea colocviului de admitere la gradul I, seria 2022-2024
 • Hotararea nr. 56 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a îndreptării erorii materiale din statul de funcţii al Departamentului de Statistică și econometrie din cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr, 57 – cu privire la initierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 58 – cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Colaborare între Parteneriatul IPS SA și Asociația de Marketing a Studenților din România -AMA cu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
 • Hotararea nr. 59 – cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Colaborare între Parteneriatul OTP CONSULTING ROMANIA SRL și Asociația de Marketing a Studenților din România – AMA cu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Hotararile Consiliului de Administratie – 15.02.2022

 • Hotararea nr. 60 – cu privire la încheierea unui acord de colaborare
 • Hotararea nr. 61 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 62 – cu privire la aprobarea încheierii unui contract de închiriere cu Societatea VANTAGE TOWERS SRL
 • Hotararea nr. 63 – cu privire la aprobarea raportului comisiei de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de domnul Trașcă – Staicu Rinu -Adonis
 • Hotararea nr. 64 – cu privire la aprobarea propunerii Comisiei de admitere la studii universitare de postdoctorat, sesiunea februarie 2022, privind redistribuirea a cinci locuri rămase neocupate la Programele Cibernetică și Statistică Economică (1 loc), Economie I (2 locuri), Finanțe (2 locuri) către Programele Economie 2 (1 loc), Economie și Afaceri Internaționale (2 locuri) și Management (2 locuri)
 • Hotararea nr. 65 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare

Hotararile Consiliului de Administratie – 17.02.2022

 • Hotararea nr. 66 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul I al anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 67 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a informării cu privire la neocuparea posturilor de asistent universitar, scoase la concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată, în semestrul I al anului universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 68 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cadrelor didactice asociate pentru anul universitar 2021-2022, semestrul al-II-lea
 • Hotararea nr. 69
 • Hotararea nr. 70 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a transformării unor posturi din ștatul de funcții al personalului didactic-auxiliar și nedidactic în vederea promovării
 • Hotararea nr. 71 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor finale ale procesului de admitere, sesiunea februarie 2022, la programele de studii universitare de postdoctorat
 • Hotararea nr. 72 – cu privire la acordarea concediului fără plată domnului Dobre Florin
 • Hotararea nr. 73 – cu privire la suspendarea contractului individual de muncă domnului lector univ. dr. Dobre Florin

Hotararile Consiliului de Administratie – 23.02.2022

 • Hotararea nr. 74 – cu privire la aprobarea rapoartelor de activitate întocmite de decanii facultăților din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 75 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului de autoevaluare a asigurării calităţii academice din Academia de Studii Economice din Bucureşti, anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr. 76 – cu privire la aprobarea Normelor interne ale Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat privind participarea studenților-doctoranzi din Academia de Studii Economice din București la mobilități internaționale
 • Hotararea nr. 77 – cu privire la aprobarea Normelor interne ale Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat privind participarea studenților-doctoranzi din Academia de Studii Economice din București la conferințe naționale și internaționale și decontarea taxelor de publicare a articolelor indexate Web of Science
 • Hotararea nr. 78 – cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Clubului Sportiv Universitar A.S.E. București 2021
 • Hotararea nr. 79 – cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Fundației Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2021
 • Hotararea nr. 80 – cu privire la aprobarea unor transferuri
 • Hotararea nr. 81 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr. 82 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere
 • Hotararea nr. 83 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 84 – cu privire la aprobarea listei studenților din cadrul Facultății de Economie
 • Agroalimentară și a Mediului, cu domiciliul stabil în mediul rural, care beneficiază de diminuarea taxei de școlarizare cu 400 lei
 • Hotararea nr. 85 – cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanțate de la bugetul de stat, între programele de studii universitare de licență și masterat, semestrul II anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 86 – cu privire la aprobarea mobilităților definitive la programele de studii
 • universitare de licență din ASE și transferuri în cadrul facultăților din Academia de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 87 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 88 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Organigramei structurii de educație și cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 89 – cu privire la aprobarea acordării salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 90 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Jean-Claude Juncker
 • Hotararea nr. 91 – cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Academia de Studii Economice din București și Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Hotararea nr. 92 – cu privire la referatul înaintat și aprobat privind desfășurarea activităților de selecție pentru mobilități studențești pentru studii în cadrul Programului Erasmus+, 2022-2023.
 • Hotararea nr. 93 – anulat
 • Hotararea nr. 94 – cu privire la aprobarea transmiterii unei solicitării către Ministerul Educației de deblocare a sumei de 2.750 lei pentru plata burselor speciale, acordate studenților care s-au implicat în Caravana Sănătății
 • Hotararea nr. 95 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenți a unor activități în interesul ASE în cadrul Serviciului de Cazare Studenți
 • Hotararea nr. 96 – cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat cu SC G.S. TRAINING SERV SRL
 • Hotararea nr. 97 – cu privire la aprobarea plății burselor speciale pentru studenții care s-au implicat în Caravana Sănătății
 • Hotararea nr. 98 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 99 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificărilor Metodologiei privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 100 – cu privire la aprobarea raportului comisiei de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de doamna Bardac Geta
 • Hotararea nr. 101 – cu privire la aprobarea raportului comisiei de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de domnul Scaete Viorel
 • Hotararea nr. 102 – cu privire la aprobarea raportului comisiei de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de doamna Ursuleac Marcela
 • Hotararea nr. 103 – cu privire la aprobarea comisiei de analiză a abaterilor disciplinare săvârşite de doamna Ciobanu Nicoleta
 • Hotararea nr. 104 – cu privire la acordarea unui ajutor de înmormântare
 • Hotararea nr. 105 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc finanțat de la bugetul de stat, la programul de studii universitare de licență, semestrul I, anul universitar 2021- 2022

Scroll to top