Hotarari CA – februarie 2021

Hotararile Consiliului de Administratie – 10.02.2017

 • Hotararea nr.25 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rapoartelor asupra concursurilor didactice, pe perioadă nedeterminată, organizate în semestrul I al anului universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.26 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului asupra concursului didactic, pe perioadă determinată, organizat în semestrul I al anului universitar 2020-2021
 • Hotararea nr. 27 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare pentru semestrul II, anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.28 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării Regulamentului privind activitatea didactică la programele de formare psihopedagogică
 • Hotararea nr.29 – cu privire la inaintarea catre Senatul ASE a propunerii de modificare a Metodologiei privind organizarea si desfasurarea consursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr.30 – cu privire la inaintarea catre Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programelor postdoctorale de cercetare avansata in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti
 • Hotararea nr.31 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a înființării programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor de învățământ aferente, organizate în cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și Facultății de Adminstrație și Management Public
 • Hotararea nr. 32 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de înscriere și validare în RNPP a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și Facultatea de Administrație și Management Public
 • Hotararea nr.33 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Raportului de autoevaluare a asigurării calităţii academice din Academia de Studii Economice din Bucureşti, anul universitar 2019-2020
 • Hotararea nr.34 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare cererilor cadrelor didactice care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte universităţi, în anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.35 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cadrelor didactice asociate pentru semestrul al II-lea din anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.36 – cu privire la inaintarea catre Senatul ASE a propunerii de actualizare a Consiliului Executiv al Societatii Antreprenoriale Studentesti (SAS)
 • Hotararea nr.37 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a formaţiilor de studii pentru anul universitar 2020/2021, studii postuniversitare
 • Hotararea nr.38 – cu privire la aprobarea transferului domnului Florin Virgil Oancea
 • Hotararea nr. 39 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de echivalare a gradelor didactice universitare pentru specialiștii invitați care nu au grad didactic universitar recunoscut în țară și care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora în semestrul al II-lea din anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.40 – cu privire la inaintarea catre Senatul ASE a propunerii de de aprobare a Metodologiei privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti
 • Hotararea nr.41 – cu privire la aprobarea actului aditional la contractul pentru studiile universitare de doctorat
 • Hotararea nr.42 – cu privire la aprobarea acordarii salariului diferentiat unor angajati ai ASE
 • Hotararea nr.43 – doamnei lector univ. dr. Roxana Stela Ciolăneanu cu privire la continuarea detașării
 • Hotararea nr.44 – cu privire la aprobarea raportului comisiei de analiză pentru investigarea posibilelor abateri disciplinare săvârşite de doamna Giurcă Maria
 • Hotararea nr.45 – cu privire la aprobarea organizării Școlii de vară „Fii student la EAM, fii antreprenor sustenabil!”, pentru anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.46 – cu privire la aprobarea desfasurarii de catre studenti a unor activitati in interesul ASE in cadrul directiilor din ASE
 • Hotararea nr.47 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr.48 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programele de studii postuniversitare, anul 2020-2021
 • Hotararea nr.49 – cu privire la aprobarea Procedurii de functionare a cantinelor ASE in perioada semestrului al II-lea al anului universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.50 – cu privire la aprobarea Procedurii privind cazarea studentilor in caminele ASE Bucuresti in perioada semestrului al II-lea al anului universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.51 – cu privire la încheierea unei tranzacții cu S.C. Leadermark Centru de Resurse și Evenimente S.R.L.
 • Hotararea nr.52 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere

Hotararile Consiliului de Administratie – 24.02.2021

 • Hotararea nr.53 – cu privire la aprobarea rapoartelor de activitate întocmite de decanii facultăților din cadrul Academiei de Studii Economice din București, pentru anul 2020
 • Hotararea nr.54 – cu privire la aprobarea suspendării contractelor individuale de muncă ale salariaților din cadrul Direcției Direcției Bibliotecă
 • Hotararea nr.55 – cu privire la aprobarea suspendării contractelor individuale de muncă ale salariaților din cadrul Direcției Sociale
 • Hotararea nr.56 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii d-nei lector univ. dr. Rîșnoveanu Luxița care solicită susţinerea de activităţi didactice la alte universităţi, în anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.57 – cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Clubului Sportiv ASE București
 • Hotararea nr.58 – cu privire la legalitatea și oportunitatea formulării de plângeri penale împotriva d-lor Gheonea Marian și Ion Mihaiu, potrivit propunerii CEDU ASE, formulată prin Raportul de caz al Petiției înregistrată la CEDU cu nr. 54/22.09.2020,
 • Hotararea nr.59 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pentru anul 2020
 • Hotararea nr.60 – cu privire la aprobarea listei studenților din cadrul Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, cu domiciliul stabil în mediul rural, care beneficiază de diminuarea taxei de școlarizare cu 400 lei
 • Hotararea nr.61 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a avizului pozitiv referitor la cererea de susținere a examenului de licență în cadrul Universității Valahia din Târgoviște
 • Hotararea nr.62 – cu privire la inaintarea catre Senatul ASE, in vederea aprobarii a reluarii procedurii de depunere a documentelor in vederea evaluarii externe de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) a domeniilor de studii universitare de doctorat si a scolilor doctorale
 • Hotararea nr.63 – cu privire la aprobarea acordării de facilități de studii pentru sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaților din ASE
 • Hotararea nr.64 – cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri finanţate de la bugetul de stat
 • Hotararea nr.65 – cu privire la aprobarea mobilității definitive de la Academia de Studii Economice din București la Universitatea Politehnică din București
 • Hotararea nr.66 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr.67 – cu privire la suspendarea activității și rezervarea postului domnului profesor univ. dr. Marcu Nicu
 • Hotararea nr.68 – cu privire la aprobarea diminuării salariului diferențiat doamnei Pleșea Elena Simona
 • Hotararea nr.69 – cu privire la aprobarea majorării salariului diferențiat doamnei Vlădoiu Oana Elena
 • Hotararea nr.70 – cu privire la acordarea salariului diferentiat unor angajati ai ASE
 • Hotararea nr.71 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr.72 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere
 • Hotararea nr.73 – cu privire la aprobarea transferării celor 2 posturi de Bibliotecar IA (M) prevăzute în ștatul de funcții al Direcției Bibliotecă / Serviciul Cercetare Bibliografică și Comunicare în ștatul de funcții al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului / Departamentul de Educație Fizică și Sport
Scroll to top