Hotarari CA – decembrie 2021

Hotararile Consiliului de Administratie – 04.12.2021

Hotararile Consiliului de Administratie – 08.12.2021

 • Hotararea nr.651
 • Hotararea nr.652
 • Hotararea nr.653
 • Hotararea nr.654
 • Hotararea nr. 655 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele postuniversitare de formare psihopedagogică, nivel I și II,
 • anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr.656 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programele de formare psihopedagogică, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr.657
 • Hotararea nr.658
 • Hotararea nr.659 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de validare și înscriere în RNCIS a calificării aferente programului de studii universitare de masterat „Informații pentru afaceri”, organizat de Facultatea de Administrarea afacerilor (cu predare în limbi străine)
 • Hotararea nr.660 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de încadrare, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în domeniul Administrarea afacerilor (domeniu acreditat) a unui nou program de studii universitare de masterat „Informații pentru afaceri”, organizat de Facultatea de Administrarea afacerilor (cu predare în limbi străine)
 • Hotararea nr.661 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării planului de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat „Informații pentru afaceri”, organizat de Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine
 • Hotararea nr.662
 • Hotararea nr.663 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a organizării, de către Facultatea de Bucharest Business School a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și a planurilor de învățământ aferente
 • Hotararea nr.664 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurilor de înscriere, în Registrul național al programelor postuniversitare și validare, a calificărilor aferente programelor postuniversitare propuse de Facultatea de Bucharest Business School
 • Hotararea nr.665
 • Hotararea nr.666
 • Hotararea nr.667
 • Hotararea nr.668
 • Hotararea nr.669
 • Hotararea nr.670
 • Hotararea nr.671
 • Hotararea nr. 672 – cu privire la aprobarea acordării salariilor diferenţiate pentru cadrele didactice care desfășoară activități administrative
 • Hotararea nr.673-1
 • Hotararea nr.673-2
 • Hotararea nr.674
 • Hotararea nr.675
 • Hotararea nr.676
 • Hotararea nr.677
 • Hotararea nr.678
 • Hotararea nr.679 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a avizului pozitiv referitor la cererea de susținere a examenului de licență în cadrul Universității Valahia din Târgoviște

Hotararile Consiliului de Administratie – 13.12.2021

Hotararile Consiliului de Administratie – 18.12.2021

 • Hotararea nr.690
 • Hotararea nr.691
 • Hotararea nr.692 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de încadrare, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, în domeniul Administrarea afacerilor (domeniu acreditat) a unui nou program de studii universitare de masterat „Management și marketing în turism”, organizat de Facultatea de Business și Turism la Centrul Teritorial din Buzău
 • Hotararea nr.693 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de validare și înscriere în RNCIS a calificării aferente programului de studii universitare de masterat „Management și marketing în turism”, organizat de Facultatea de Business și Turism la Centrul Teritorial din Buzău și aprobarea planului de învățământ aferent
 • Hotararea nr.694
 • Hotararea nr.695
 • Hotararea nr.696
 • Hotararea nr.697
 • Hotararea nr.698
 • Hotararea nr.699
 • Hotararea nr.700
 • Hotararea nr.701

Hotararile Consiliului de Administratie – 23.12.2021

Scroll to top