Hotarari CA – august 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 09.08.2023

 • Hotararea nr. 445 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a notei de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023
 • Hotararea nr. 446 – cu privire la aprobarea nominalizării membrilor echipei de cercetare pentru ocuparea posturilor în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”Accountable Governance and Responsible Innovation in Artificial Intelligence” CF nr. 158/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 447 – cu privire la aprobarea nominalizării membrilor echipei de cercetare pentru ocuparea posturilor în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul „AI for Energy Finance (AI4EFin)” CF nr. 162/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 448 – cu privire la aprobarea nominalizării membrilor echipei de cercetare pentru ocuparea posturilor în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului cu titlul ”IDA Institute of Digital Assest” CF nr. 166/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 449 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea postului de asistent de proiect în cadrul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe” cod MySMIS 131881, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman
 • Hotararea nr. 450 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor în afara organigramei în cadrul proiectului „Sistem de monitorizare a fluxurilor de deșeuri menajere și similare în scopul îmbunătățirii mecanismelor de gestionare a instrumentului economic „Plătește pentru cât arunci”, cod SIPOCA 593/cod MySMIS 128013, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă
 • Hotararea nr. 451 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”Accountable Governance and responsible Innovation in Artificial Intelligence”, CF 158/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 452 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului „AI for Energy Finance (AI4EFin)”, CF 162/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 453 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului „IDA Institute of Digital Assets” CF nr. 166/15.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 454 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului „Societal and Economic Resilience within multi-hazards environment in Romania” CF nr. 267/29.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 455 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului ”CauseFinder: Causality in the Era of Big Data and AI and its applications to innovation management”, CF 268/29.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 456 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de personal suport în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului „Place-based Economic Policy in EU’s Periphery – fundamental research in collaborative development and local resilience. Projections for Romania and Moldova (PEPER)” CF nr. 275/30.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 457 – cu privire la aprobarea transformării unui post
 • Hotararea nr. 458 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
 • Hotararea nr. 459 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de Cazare care prelucrează cererile de cazare depuse de studenții din anul I de la programele de licență, master și doctorat și studenții care au fost plecați în mobilități Erasmus
 • Hotararea nr. 460 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării, pentru anul universitar 2023 – 2024, etapa de toamnă

Hotararile Consiliului de Administratie – 22.08.2023

 • Hotararea nr. 461 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de implementare a proiectului „Înființarea și operaționalizarea Rețelei Naționale de analiză și expertiză a documentelor strategice guvernamentale” cod SIPOCA 1273/cod MySMIS 158503
 • Hotararea nr. 462 – cu privire la suspendarea activității și rezervarea postului doamnei lect. univ. dr. Ivancu Emilia Georgeta
 • Hotararea nr. 463 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 464 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a componenței comisiei de disciplină pentru cercetarea posibilelor abateri disciplinare săvârşite de doamna lect. univ. dr. Maassen Maria Alexandra
 • Hotararea nr. 465 – cu privire la validarea rezultatelor procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor aferente echipei de cercetare în cadrul unității de implementare și monitorizare a proiectului „Place-based Economic Policy in EU’s Periphery – fundamental research in collaborative development and local resilience. Projections for Romania and Moldova (PEPER)” CF nr. 275/30.11.2022, finanțat prin Mecanismul de redresare și reziliență
 • Hotararea nr. 466 – cu privire la eșalonarea plății contravalorii serviciilor de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 29.08.2023

 • Hotararea nr. 467 – cu privire la aprobarea ofertei educaționale pentru studiile universitare de licență, sesiunea septembrie 2023
 • Hotararea nr. 468 – cu privire la aprobarea ofertei educaționale pentru studiile universitare de masterat, sesiunea septembrie 2023
 • Hotararea nr. 469 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de  aprobare a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2023
 • Hotararea nr. 470 – cu privire la recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în domeniul Contabilitate, obținut de către domnul Hoinaru Răzvan la Universitatea Queen Mary University of London, din Londra, Marea Britanie
 • Hotararea nr. 471 – cu privire la încheierea cu debitoarea Caia Flavia a unei convenții de plată,  renunțarea ASE la solicitarea privind plata dobânzii legale penalizatoare precum și renunțarea ASE la judecarea cererii de chemare în judecată care face obiectul dosarului nr. 5722/279/2023 – aflat pe rolul Judecătoriei  Piatra – Neamț
 • Hotararea nr. 472 – cu privire la propunerile pentru premiile Academiei Române pentru anul 2021
 • Hotararea nr. 473 – pentru aprobarea modificării componenței comisiei admitere la programul de studii universitare de masterat, sesiunea septembrie 2023, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Hotararea nr. 474 – cu privire la aprobarea nominalizării domnului prorector Prof. univ. dr. Dorel-Mihai Paraschiv în cadrul comisiilor de selecție a candidaților pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte ai AMPIP și de soluționare a contestațiilor, la procedura de selecție pentru funcțiile de conducere din cadrul AMPIP
 • Hotararea nr. 475 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare

Scroll to top