Hotărâri CA – august 2022

Hotararile Consiliului de Administratie – 02.08.2022

 • Hotararea nr. 387 – cu privire la înaintarea către Senatul ASEa propunerii de aprobare a formațiilor de studii pentru programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 388 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a formațiilor de studii pentru anul I, studii universitare de doctorat, anul universitar 2022 – 2023
 • Hotararea nr. 389 – pentru aprobarea comisiei centrale de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 390 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rezultatelor concursului de admitere la doctorat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 391 – pentru aprobarea componenței comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 392 – cu privire la aprobarea comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat, pe Școli doctorale, sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 393 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de respingere, ca neîntemeiat, a memoriului formulat de domnul Stoian Marian
 • Hotararea nr. 394 – cu privire la aprobarea ofertei educaționale pentru studiile universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, frecvență redusă, ID, pentru sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 395 – cu privire la aprobarea ofertei educaționale pentru studiile universitare de masterat, pentru sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 396 – pentru aprobarea comisiilor de admitere la programele de studii de licenţă, sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 397 – pentru aprobarea comisiilor de admitere la programele de studii de masterat, sesiunea septembrie 2022
 • Hotararea nr. 398 – cu privire la acordarea unor burse speciale pentru studenților care au prestat activități în folosul A.S.E, în cadrul procesului de Admitere, sesiunea iulie 2022, programele de studii universitare de licență
 • Hotararea nr. 399 – cu privire la acordarea unor burse speciale pentru studenților care au prestat activități în folosul A.S.E, în cadrul procesului de Admitere, sesiunea iulie 2022, programele de studii universitare de masterat
 • Hotararea nr. 400 – cu privire la acordarea concediului fără plată doamnei lector univ. dr. Iosif Alina-Elena
 • Hotararea nr. 401 – cu privire la acordarea unor burse speciale pentru studenților care au prestat activități în folosul A.S.E, în cadrul Serviciului de Marketing și Comunicare
 • Hotararea nr. 402 – cu privire la acordarea unor burse speciale pentru studenților care au prestat activități în folosul A.S.E, în cadrul Serviciului de Marketing și Comunicare
 • Hotararea nr. 403 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluarii/periodice a calitatii personalului didactic
 • Hotararea nr. 404 – cu privire la aprobarea raportului privind organizarea Şcolii de vară „Data Science”, organizată în perioada 22-31.07.2022
 • Hotararea nr. 405 – cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat cu Grupul de Presă MediaUno
 • Hotararea nr. 406 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat doamnei Mîndrilă Ana-Maria
 • Hotararea nr. 407 – cu privire la aprobarea retragerii salariului diferențiat domnului Popescu Constantin-Silviu
 • Hotararea nr. 408 – cu privire la plata contractelor civile încheiate cu persoaneleimplicațe în procesul de admitere pentru anul universitar 2022 – 2023
 • Hotararea nr. 409 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat salariaților implicați în procesul de admitere la studii universitare de licență, masterat, doctorat
 • Hotararea nr. 410 – cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor finanțate de la bugetul de stat, între programele de studii universitare de masterat din cadrul ASE, pentru admiterea la masterat, sesiunea iulie 2022
 • Hotararea nr. 411 – cu privire la plata contractelor civile încheiate cu persoanele implicațe în procesul de admitere pentru anul universitar 2022 – 2023 de la nivelul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
 • Hotararea nr. 412 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat salariaților implicați în procesul de admitere pentru anul universitar 2022-2023de la nivelul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Scroll to top