Hotarari CA – aprilie 2023

Hotararile Consiliului de Administratie – 20.04.2023

 • Hotararea nr. 154 – cu privire la aprobarea unor burse speciale pentru studenții care au desfășurat activități în interesul ASE București, în cadrul evenimentului ASE 110
 • Hotararea nr. 155 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
 • Hotararea nr. 156 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de Cazare, pentru anul universitar 2023 – 2024, etapa de primăvară
 • Hotararea nr. 157 – cu privire la aprobarea componenței Comisiei de monitorizare și avizare a rezultatelor cazării, pentru anul universitar 2023 – 2024, etapa de primăvară
 • Hotararea nr. 158 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii domnului Năstase Marian care solicită susţinerea de activităţi didactice la altă universitate, în semestrul II al anului universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 159 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 160 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotarare nr. 161 – Cu privire la aprobarea publicării cărții „In memoriam. 10 ani fără Ion Gh. Roșca” la Editura ASE

Hotararile Consiliului de Administratie – 26.04.2023

 • Hotararea nr. 162 – cu privire la aprobarea programării desfășurării concursurilor didactice pentru ocuparea pe perioadă nederminată a posturilor publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a
 • Hotararea nr. 163 – cu privire la aprobarea programării desfășurării concursului didactic pentru ocuparea posturilor de asistent universitar, pe perioadă determinată, semestrul II, anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 164cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Universitar „A.S.E.” București
 • Hotararea nr. 165 – cu privire la aprobarea plății unor burse speciale pentru studenții care au participat la Campionatul Național de Karate Universitar
 • Hotararea nr. 166 – cu privire la aprobarea plății unor burse speciale pentru studenții care au participat la Campionatul Național Universitar de Șah
 • Hotararea nr. 167 – cu privire la aprobarea desemnării doamnei Elena PREDA, ca responsabil al Filialei Sustainable Development Solutions Network (SDSN) din România
 • Hotararea nr. 168 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studenta Bianca ȘISCĂ a unor activități în interesul ASE, în cadrul Direcției Relații cu Mediul de Afaceri
 • Hotararea nr. 169 – cu privire la aprobarea desfășurării de către studentul Mihnea CALCIU a unor activități în interesul ASE, în cadrul Centrului de Studii Americane ASE
 • Hotararea nr. 170 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de  aprobare a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Academiei de Studii Economice din București pentru anul 2023
 • Hotararea nr. 171 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE a domnului PANDELICĂ IONUȚ
 • Hotararea nr. 172 – cu privire la aprobarea Planulului editorial al CSUD privind publicarea la Editura ASE a tezelor de doctorat cu finanțare din veniturile proprii ale ASE, anul universitar 2022 -2023
 • Hotararea nr. 173 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa domnului Prof. Erich Walter Farkas
 • Hotararea nr. 174 – cu privire la aprobarea pachetelor de informații pentru mai multe competiții de proiecte instituționale de cercetare
 • Hotararea nr. 175 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a înființării Centrului de Cercetări al Departamentului de Administrație și Management Public (HRM METAVERSE CENTER)
 • Hotararea nr. 176 – Cu privire la includerea publicațiilor periodice European Business Law Journal și Romanian Construction Law Review în portofoliul Editurii ASE
 • Hotararea nr. 177 – cu privire la aprobarea revistelor care vor participa la competiția ”Subveționarea literaturii tehnico-științifice 2023”, organizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
 • Hotararea nr. 178 – pentru aprobarea comisiei centrale de admitere la programele de studii universitare de licență, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 179 – pentru aprobarea comisiei centrale de admitere la programele de studii universitare de masterat, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 180 – cu privire la aprobarea comisiei centrale de admitere la studiile universitare de doctorat, an universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 181 – pentru aprobarea comisiei de admitere la nivel de facultăți pentru programele de studii universitare de licență și masterat, sesiunea iulie 2023
 • Hotararea nr. 182 – cu privire la aprobarea comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat, pe Școli doctorale, anul universitar 2023-2024
 • Hotararea nr. 183 – cu privire la acordarea unor ajutoare de înmormântare și pentru dispozitive medicale
 • Hotararea nr. 184 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr. 185 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 186 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 187 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 188 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 189 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 190 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 191 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 192 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 193 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 194 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 195 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 196 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 197 – cu privire la inițierea unui proiect de cercetare
 • Hotararea nr. 198 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a avizului pozitiv referitor la cererea de susținere a examenului de licență în cadrul Universității Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe Economice, specializarea Finanțe și bănci
 • Hotararea nr. 199 – cu privire la aprobarea acordării unei indemnizații pentru membrii Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Universitar ”ASE” București
 • Hotararea nr. 200 – cu privire la aprobarea cazării studenților de la École Nationale d’Administration de Tunis în căminele ASE București
 • Hotararea nr. 201 – cu privire la aprobarea plății unei burse sociale pentru studenta Mihaela RADU
 • Hotararea nr. 202 – cu privire la nominalizarea cadrelor didactice din ASE pentru a participa la procesul de admitere în Registrul Național de Experți Evaluatori al ARACIS
 • Hotararea nr. 203 – cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de masterat de la programele MBA Româno-Francez în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 204 – cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de masterat de la programul MBA Româno-Canadian în anul universitar 2022-2023
 • Hotararea nr. 205 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat unor angajați ai ASE
Scroll to top