Hotarari CA – aprilie 2021

Hotararile Consiliului de Administratie  – 02.04.2021

 • Hotararea nr. 114 -cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a infiintarii programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Drept și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia
 • Hotararea nr.115 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de înscriere și validare în RNPP a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Drept
 • Hotararea nr.116 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a  înființării programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Drept și aprobarea planului de învățământ aferent acestuia 
 • Hotararea nr.117 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de înscriere și validare în RNPP a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă organizat de Facultatea de Drept
 • Hotararea nr.118 – cu privire la acordarea salariului diferenţiat cadrelor didactice 
 • Hotararea nr.119 – cu privire la detașarea doamnei conferențiar univ. dr. Bârlea Roxana Magdalena
 • Hotararea nr.120 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr.121 – cu privire la aprobarea transferării celor 2 posturi de Bibliotecar IA (M)
  prevăzute în ștatul de funcții al Direcției Bibliotecă / Serviciul Cercetare Bibliografică și Comunicare în ștatul de funcții al Compatimentului Muzeul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.122 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere
 • Hotararea nr.123 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr.124 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ADMINISTRAREA AFACERILOR a doamnei SĂSEANU ANDREEA SIMONA
 • Hotararea nr.125 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale ADMINISTRAREA AFACERILOR a doamnei VOINEA SIMONA – LELIA

Hotararile Consiliului de Administratie – 21.04.2021

 • Hotararea nr.127 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de modificare a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere online la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2021-2022
 • Hotararea nr. 126 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a Procedurii privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenților/cursanților în sesiunea iunie-iulie, în anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.128 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de licență, promoția 2021-2024
 • Hotararea nr.129 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a modificării planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de masterat, promoția 2021-2023
 • Hotararea nr.130 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a rapoartelor de autoevaluare ale școlilor doctorale din cadrul Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr. 131 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de evaluare externă periodică de către ARACIS pentru domeniul de studii universitare de masterat DREPT, în cadrul căruia este organizat programul de studii universitare de masterat „Drept antreprenorial”, de la Facultatea de Drept
 • Hotararea nr. 132 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procesului de validare și înscriere în RNCIS a calificării aferente programului de studii universitare de masterat „Drept antreprenorial”, de la Facultatea de Drept
 • Hotararea nr. 133 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a demarării procedurii de evaluare externă periodică de către ARACIS pentru programul de studii universitare de licență „Economie și afaceri internaționale (în limba engleză)”, organizat de Facultatea de Relații Economice Internaționale
 • Hotararea nr.134 – cu privire la aprobarea tarifelor pentru activități didactice desfășurate în regim de plata cu ora la programul de studii postuniversitare Manageri și Leadership, anul 2020-2021
 • Hotararea nr.135 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale FINANȚE a domnului NIȚESCU DAN COSTIN
 • Hotararea nr.136 – cu privire la înaintarea către Senatul ASE a propunerii de aprobare a cererii de a deveni membru în cadrul Şcolii doctorale MANAGEMENT a domnului NĂSTASE MARIAN
 • Hotararea nr.137 – cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de masterat de la programele MBA Româno-Francez și MBA Româno-Canadian în anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.138 – cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat Strategic cu Dante International S.A.
 • Hotararea nr.139 – privind efectuarea plății, către d-na Voicu Cristina, a sumei de 2500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în apel
 • Hotararea nr.140 – cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării periodice a calității personalului didactic
 • Hotararea nr.141 – pentru aprobarea comisiei centrale de admitere la programele de studii universitare de licenţă, 2021-2022
 • Hotararea nr.142 – pentru aprobarea comisiei centrale de admitere la programele de studii universitare de masterat, 2021-2022
 • Hotararea nr.143 – cu privire la aprobarea comisiei centrale de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea iulie 2021
 • Hotararea nr.144 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc de la buget, fără bursă, cu frecvență în cadrul școlilor doctorale
 • Hotararea nr.145 – cu privire la aprobarea redistribuirii unui loc de la buget, fără bursă, cu frecvență în cadrul școlilor doctorale
 • Hotararea nr.146 – cu privire la aprobarea transformării unor posturi
 • Hotararea nr.147 – cu privire la aprobarea posturilor scoase la concurs pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic și de conducere
 • Hotararea nr.148 – cu privire la acordarea salariilor diferenţiate unor salariați ai Academiei de Studii Economice din București
 • Hotararea nr.149 – cu privire la aprobarea prelungirii activitătii pentru doamnele Croitoru Maria și Gogoloi Ioana
 • Hotararea nr.150 – cu privire la aprobarea suspendării contractelor individuale de muncă ale salariaților din cadrul Direcției Bibliotecă
 • Hotararea nr.151 – cu privire la aprobarea suspendării contractelor individuale de muncă ale salariaților din cadrul Direcției Sociale
 • Hotararea nr.152 – cu privire la aprobarea raportului de control nr. 411/GD/23.03.2021
 • Hotararea nr.153 – cu privire la aprobarea plății cotizației aferente anului 2021 către Asociaţia Facultăţilor de Economie din România
 • Hotararea nr.154 – cu privire la acordarea unui ajutor financiar doamnei Burlan Marilena
 • Hotararea nr.155 – cu privire la propunerea de reorganizare a Direcției Tehnologia Informației și Comunicații
 • Hotararea nr.156 – cu privire la încheierea unui contract de închiriere cu Societatea Vantage Towers S.R.L. pentru spațiul în suprafață de 50 m.p. situat pe terasa imobilului din str. Chibzuinței nr. 2, sectorul 6, București și încheierea unei tranzacții judiciare în vederea stingerii litigiului existent între ASE și Societatea Vantage Towers S.R.L.
 • Hotararea nr.157 – cu privire la aprobarea alocării din venituri proprii, a 39 burse sociale, pentru studenții din semestrul al -II-lea, anul universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.158 – cu privire la aprobarea modificarii Calendarului Studentului aferent anului universitar 2020-2021
 • Hotararea nr.159 – pentru aprobarea comisiilor constituite la nivelul facultăților, implicate în procesul de admitere la programele de studii universitare de licență și masterat, 2021-2022
Scroll to top