Bine ati venit!

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Consiliul de Administratie al ASE este structura universitara care asigura conducerea operativa a universitatii si aplica deciziile Senatului universitar.

CA isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ale Cartei Academiei de Studii Economice din Bucuresti si cu propriile reglementari interne.

Consiliul de Administratie este format din: rector, prorectori, decani, directorul general administrativ si un reprezentant al studentilor.