Consiliul de Administratie al ASE este structura universitara care asigura conducerea operativa a universitatii si aplica deciziile Senatului universitar.

CA isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ale Cartei Academiei de Studii Economice din Bucuresti si cu propriile reglementari interne.

Consiliul de Administratie este format din: rector, prorectori, decani, directorul general administrativ si un reprezentant al studentilor.